Tvingades köpa bajsslang

Solveig Bellgran på Saltarö har skaffat en 30 meter lång slamtömningsslang. Men hon berättar att flera som har fritidshus på Ingarö inte har gjort det ännu.
Solveig Bellgran på Saltarö har skaffat en 30 meter lång slamtömningsslang. Men hon berättar att flera som har fritidshus på Ingarö inte har gjort det ännu.
Värmdöbor som har enskilt avlopp tvingas köpa en sugslang till sina latrinbrunnar. Solveig Bellgrans familj ska själv dra slangen över tomten när det är tömningsdags.

– Det finns inte en chans att jag orkar bära den ensam, säger hon.

Solveig Bellgran på Saltarö är en av dem som har skaffat en slang. Hon fick reda på de nya reglerna sent i våras.

– Vi fick en tömning på oss. Om vi inte hade skaffat slangen till nästa gång så skulle de inte tömma då, berättar hon.

Tidigare har entreprenören Miljövision använt en egen slang som dragits mellan slamtömningsbilen och latrinbrunnen. Men kommunen beslutade i våras att hushållen själva skulle skaffa en avloppslang. Detta eftersom slamtömmarna inte ska behöva gå mer än ungefär tio meter med slangen – då blir det för tungt, enligt Arbetsmiljöverket (AV).

Antingen får slangen ligga kvar över tomten hela tiden eller så får privatpersonerna dra slangen fram och tillbaka själva vid tömningen. Det går också att gräva ner den.

När Solveig Bellgran ska dra den 30 meter långa slangen för att visa hur det fungerar så måste Lokaltidningen Mitt i rycka in för att hjälpa till.

– Det är jättetungt. Har du inte en plan tomt blir det ett rent helvete, och de flesta har ju kuperade trädgårdar. Vi är i en ålder där vi kan göra det här själva, men det klarar inte alla, säger hon.

Socialdemokraterna riktar också kritik mot kommunens beslut.

– Man har hela tiden hänvisat till att det är Arbetsmiljöverket som kräver de här åtgärderna. Men där finns inget stöd för att gå ut och kräva att hushållen ska ha en egen hantering av slangar i trädgården, säger Krister Nilsson (S).

Det stämmer, bekräftar Agnita Warn på AV.

– Vi har inget att säga till om när det gäller hur det här ska lösas. Men när det kommer en arbetstagare ut för att tömma slammet, då ska våra regler följas, säger hon.

Agnita Warn berättar att det är arbetsgivaren som har det största ansvaret för att AV:s regler följs.

Socialdemokraterna har ställt en interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej (M).

– Vi vill veta på vilken grund man har fattat beslutet och vår förhoppning är att kommunen ska sätta sig ner med entreprenören för att diskutera lösningar på problemet utan att hushållen ska behöva hantera det här. Nu har man gjort det enkelt för sig och lyft över ansvaret på hushållen, säger Krister Nilsson.

Peter Frej menar att man tittade på olika lösningar innan beslutet togs. Att entreprenören Miljövision skulle bidra med en lösning, till exempel genom en draganordning för slangen eller ökad bemanning, var inget alternativ.

– Vi har en gällande upphandling och där kan vi inte gå in och ändra, säger han.

Fakta

Får dra slangen max tio meter

Arbetsmiljöverket kom ut med skärpta föreskrifter angående slamtömning redan 1998. Då slogs det fast att slamtömmare max skulle behöva dra slangen tio meter vid plant underlag. I kuperad terräng var den tillåtna dragsträckan ännu kortare.

År 2010 informerade myndigheten kommunerna om reglerna och man började jobba med de tyngsta hämtningarna ute på öar.

I somras blev fastighetsägare i Värmdö kommun tvungna att ordna en egen slang för att få sina latrinbrunnar tömda.

Källa: Arbetsmiljöverket och Värmdö kommun