Våld och hot tvingar parkstädare att ha larm

Rålambshovsparken
I Rålis blev en parkarbetare nedslagen i maj i år.
Personlarm och dubbelbemanning – det är två åtgärder som parkarbetarna på Kungsholmen tvingats vidta efter flera incidenter med hot och våld.
– Allvarligt och helt oacceptabelt, säger Arvid Vikman (S) som är ordförande i stadsdelsnämnden.

Den värsta händelsen inträffade i maj i år. En parkarbetare blev sent på kvällen nedslagen i Rålambshovsparken i samband med städning. Parkarbetaren förlorade medvetandet men kunde sedan själv larma polisen.

Den här händelsen är dock inte unik. I en rapport som tas upp på stadsdelsnämndens nästa sammanträde framkommer det att parkstädare på Kungsholmen flera gånger blivit hotade. I rapporten framgår det också att ingen städning utförs när EU-migranter är närvarande eller när polisen avhyser bosättare från parkerna.

Kräver åtgärder

Joel Laurén, moderat gruppledare på Kungsholmen, ser mycket allvarligt på situationen.

– Det bekräftar en dyster och tragisk bild där situationen med hot och ofredanden mot parkarbetare har blivit värre, säger han.

Partiet vill nu att en trygghetsrevision av parkarbetarnas arbetssituation genomförs på Kungsholmen. Moderaterna begär också att kommunpolisen kommer till nämndens nästa sammanträde för att redogöra för situationen.

– Vi vill mer i detalj reda ut hur trygghetssituationen ser ut i våra parker, vilka åtgärder som vidtagits och vad vi kan göra nu för att situationen inte ska spridas, säger Joel Laurén.

”Ett arbete som redan pågår”

Arvid Vikman (S) delar Moderaternas oro över situationen men menar att en trygghetsrevision inte är lösningen.

– Det är egentligen det arbete som redan pågår. Vi har ett nära samarbete med polisen, säger Arvid Vikman.

Han menar att läget i Kungsholmens parker hänger ihop med en större fråga, nämligen den utbredda fattigdomen i Europa som får människor att söka sig till Sverige.

– Man får inte sova i parker och på allmänna platser och lagen måste upprätthållas. Samtidigt behöver människor någonstans att ta vägen och därför behöver vi titta på lösningar som fler boendeplatser, säger Arvid Vikman.