ANNONS

140 äldre kan tvingas flytta från Enskededalens servicehus

"Sylfide" i Haninge vill att gamla tiders ålderdomshem ska öppna igen.
Frågan om avveckling av Enskededalens servicehus ska diskuteras i både nämndens pensionärsråd, och i stadsdelsnämnden.
Enskededalens servicehus förelås byggas om till seniorbostäder, då förfrågan på lägenheter i servicehus är för låg. Det innebär det att de 140 äldre som idag bor där måste hitta nytt boende.
ANNONS

I stadsdelen finns tre servicehus med sammanlagt 304 lägenheter, varav 166 i Enskededalens servicehus. Av de 166 är cirka 140 i dagsläget bebodda.

Enligt förvaltningen så har servicehuset under flera års tid haft många tomma lägenheter, vars hyror stadsdelen då måste betala. Detta kallas för tomgångshyror. Under 2018 beräknar stadsdelen att tomgångshyror i alla tre av stadsdelens servicehus uppgick till en kostnad av fyra miljoner kronor.

Äldre kan behöva flytta till en annan stadsdel

En av skillnaderna mellan servicehus och seniorbostäder är att det inte finns något fast anställd vårdpersonal i huset. Därför vänder sig seniorbostäderna till äldre med lägre omvårdnadsbehov.

Omvandlingen från servicehus till seniorbostäder innebär att de 140 boende i servicehuset tvingas flytta.

Förvaltningen menar att det inte finns plats för alla i stadsdelens övriga serviceboenden – och därför kan vissa behöva flytta till andra stadsdelar i väntan på en plats.

Ärendet ska behandlas i nämndens pensionärsråd den 18 november, och diskuteras i stadsdelsnämnden den 21 november.