Tvingas flytta ut efter konflikt

SWAT:s styrelse och verksamhetsledarna utanför lokalen på Sångvägen.
SWAT:s styrelse och verksamhetsledarna utanför lokalen på Sångvägen.
I över tio år har den prisbelönade verksamheten SWAT huserat i lokaler som tillhandahållits av Hyresgästföreningen och Järfällahus. Men efter en lång och utdragen konflikt blir ungdomsföreningen nu tvungen att lämna sina lokaler.

I lokalen på Sångvägen har ungdomsföreningen SWAT huserat i många år. Där har spelkvällar arrangerats, utomhusbio planerats, och städning organiserats. Så är det inte längre. Järfällahus och Hyresgästföreningen har ombett SWAT att återlämna nycklar till, och tömma sina lokaler på Termovägen i Kallhäll och Sångvägen i Jakobsberg.

Föreningen har alltid stöttats av Järfällahus och Hyresgästföreningen med finansiering, lokaler och genom två deltidsanställda. Det stödet ser nu ut att försvinna. Grunden är en tvist om hur mycket inflytande Järfällahus och Hyresgästföreningen ska ha över verksamheten.

”Vi kommer jättebra överens med lokala hyresgästföreningar”

För några veckor sedan sa ungdomarna i protest upp sin lokal på Termovägen i Kallhäll, efter att Järfällahus och Hyresgästföreningen tagit fram ett nytt lokalavtal utan deras kännedom. Enligt avtalet skulle Hyresgästföreningen få långtgående rätt att bestämma om hur ungdomarna arbetar.

När Mitt i Järfälla träffar ungdomsföreningens styrelse i deras lokaler på Sångvägen har de just fått reda på att även den lokalen ska utrymmas. Järfällahus tolkar ungdomarnas protest som att de helt och hållet vill säga upp samarbetet med fastighetsbolaget och Hyresgästföreningen.

– De säger att vi sagt upp samarbetet med dem, men vi tycker inte att vi har gjort det. Vi kommer jättebra överens med flera lokala hyresgästföreningar, säger Ieva Fedorova som är 17 år och en av styrelsemedlemmarna i SWAT.

Ungdomarna: JHAB och Hyresgästföreningen vill inte ha kvar SWAT

Ungdomarna menar att det sedan början av året varit tydligt att Järfällahus ledning, och åtminstone delar av en ganska splittrad Hyresgästförening, inte vill ha kvar SWAT.

– Den förra vd:n och fastighetschefen fanns alltid där, de kom på våra event och träffade oss ofta. Så är det inte längre, säger Malcolm Vidal, 18.

De beskriver SWAT som en levande och aktiv förening, och Hyresgästföreningen som halvt vilande. Kraven från Järfällahus och Hyresgästföreningen om att få större inflytande över ungdomarnas verksamhet beskrivs närmast som sabotage.

– Vi jobbar snabbt, vi har flera möten i veckan och gör saker hela tiden. De har ett styrelsemöte i månaden, det skulle vara omöjligt att arbeta genom dem, säger Ieva Fedorova.

Hyresgästföreningen: Går inte att samarbeta under nuvarande förutsättningar

Från Hyresgästföreningen beskrivs konflikten som beklaglig. De menar att konflikten gått överstyr och präglats av aggressiva toner.

– Vill reda ut det här, vi är inte deras motståndare. Vi älskar vad de gör, och i tio år har de alltid fått finansiering av oss. Jag skulle vara gladast i världen om vårt samarbete kan fortsätta, men det kan det inte under de förutsättningar som finns nu, säger Vladimir Jeric från Hyresgästföreningen Järfälla.

Fakta

Vad är SWAT?

Sedan tio år tillbaka har ungdomsföreningen SWAT arbetat som en ”insatsstyrka” mot mobbing och skadegörelse i Järfällas utsatta områden. Den har ofta prisats och lyfts fram som ett gott föredöme. Senast förra året fick Järfällahus årets bopris från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, för sitt ”integrationsfrämjande arbete för, med och av unga” genom SWAT.