Efter domen – Boo FF tvingas flytta 135 matcher till träningsplan

Tränaren Max Bruice och klubbchefen Liv Sahlberg utrycker båda besvikelse över konflikten gällande Boovallen.
Ungdomstränaren Max Bruice och klubbchefen Liv Sahlberg förklarar hur Boo FF påverkas av restriktionerna på Boovallen.
Med restriktioner i tillåtna speltider på Boovallen så innebär det försämrade träningstillfällen och omkring 135 flyttade matcher för Boo FF.
– Det är främst de yngre som behövt flytta på sig, säger klubbchefen Liv Sahlberg.

Med restriktioner i tillåtna speltider på Boovallen så innebär det försämrade träningstillfällen och omkring 135 flyttade matcher för Boo FF.
– Det är främst de yngre som behövt flytta på sig, säger klubbchefen Liv Sahlberg.

Tolv timmar per helg

Efter en flera år lång rättslig process så har öppettiderna på Boovallen nu blivit mindre gynnsamma för fotbollsföreningen Boo FF. Detta gäller främst på helger då de nu enbart får spelas på planen mellan klockan 10.00 och 17.30.

Enligt Liv Sahlberg är inskränkningarna tolv timmar per helg, fram tills dess att bullerskyddet är uppe.

– Under hösten känns det som att vi kan tappa lite av den gemensamma föreningskänslan, där vi alla kan spela på samma plan. Man vill kunna stanna kvar efter sin egen match och se sina vänner spela, säger Liv Sahlberg.

Yngre lag får flytta

När de tillåtna öppettiderna inte räcker till så har många matcher behövt flytta på sig. Det är främst de yngre lagen som flyttat.

Många av deras matcher kommer nu spelas på Velamsunds BP.

– Det är en plan som är tänkt för träningar. Den är inte tänkt att spela matcher på, säger Liv Sahlberg.

En lång process

Boo FF har nu satt sig något i passagerarsätet och håller tummarna när kommunen och dess jurister agerar med förhoppningen om att slippa bullerskydd och restriktioner.

Vi har inte använt oss av en högtalaranläggning på flera år.

Liv Sahlberg, klubbchef för Boo FF

Liv Sahlberg berättar hur föreningen ansträngde sig för att nå ut till folk, genom media, under hösten 2017. De ska även bemött även felaktiga uppgifter i klagan, menar hon.

– Exempelvis så pratades det mycket om högtalaranläggning. Vi har inte använt oss av en högtalaranläggning på flera år. Och även när vi gjorde det så var det väldigt lite, säger hon.

Onödig konflikt

Under processens gång så menar Liv Sahlberg att föreningen följt de regler som satts upp för dem.

– Vi har visat vår goda vilja. Vi tjänar inget på att gå emot det, säger hon.

När Mitt i besöker Boovallen så tränar ett av pojkar 04-lagen. Tränaren Max Bruice tycker att konflikten är onödig och tråkig.

– Vi behöver mer idrott och man vet om de positiva effekterna av idrottande barn och ungdomar. Samhället mår bättre och vi får inte stänga människors rätt till rörelse, säger han.

Kan bli prejudikat

Om den slutgiltiga domen blir den som tidigare varit, att bullernivån från Boovallen är oacceptabel, så kommer kommunen behöva bygga bullerskydd runt planen. Detta arbete uppskattar kommunen kosta över 10 miljoner kronor.

Ett bullerskydd skapar en instängd idrottsplats utan insyn, till skillnad för de öppna ytor vi nu har, säger Liv Sahlberg.

Att fallet Boovallen är något som kan påverka domar i liknande fall i hela landet är också något hon oroar sig för.

– Att så pass få personer kan få en sådan potentiellt stor påverkan på hela föreningslivet är obegripligt, säger hon.