Min lokala hjälte

Tvingas ha bajs- slangar på tomten

De Värmdöbor som har enskilda avlopp ska enligt nya regler koppla en sugslang till sina latrinbrunnar. Slangen ska ligga över tomten.

– Det kommer att bli vidrigt, säger Saltaröbon Nina Blomqvist.

I dagsläget sätter de som jobbar med slamtömning själva på en slang som suger ur latrinbehållarna. Men senast vid årsskiftet ska i stället tomtägarna ha fäst en permanent slang på behållaren. Slangen ska gå genom tomten och mynna ut där slambilen ansluter.

Nina Blomqvist bor i området och är en av de berörda som tycker att det är ofräscht med en slang full av avföring på tomten.

– Vi skulle behöva köpa en slang på 25 meter, vet du hur mycket avföring som får plats i en sådan? säger hon.

Alla grannar som Nina Blomqvist har pratat med är eniga.

– Det är fullt uppror här ute. Det kommer att bli vidrigt, säger hon.

Anledningen till de nya bestämmelserna är att de som jobbar med slamtömning ska få en bättre arbetsmiljö. De ska inte behöva dra slangen fram och tillbaka över tomterna – den är mycket tyngre än vad Arbetsmiljöverket tillåter.

Nina Blomqvist har skrivit till kommunen, som har föreslagit att hon kan gräva ner slangen i marken.

– Men det går ju inte när man har bergtomt, säger hon.

Det kostar ungefär 8 000 kronor för ägarna att köpa utrustningen.

– Nog för att det kostar, men det äckligaste är att det ska ligga en på varje tomt, säger Nina Blomkvist.

Det äckligaste är att det ska ligga en på varje tomt.

JM hotar värmdö med vite

Charlottendal När JM sålde mark i Charlottendal till Värmdö kommun för en krona var förutsättningen att det skulle byggas en förskola på platsen. Tidigare i år beslutade kommunen att bygga flera hus med lägenheter i stället.

Efter stark kritik från grannar och JM har kommunen ångrat sig. En förskola ska det bli i ett av bostadshusen. Detta räcker inte för JM.

Bolagets advokater har nu ställt krav på att beslutet om att bygga lägenheterna upphävs annars ska JM förbjuda kommunen att bygga på marken samt yrka på att kommunen ska betala vite.

Elever har valt nytt namn på skola

Gustavsberg I höst slås Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan ihop. Nya namn på alla nya skolenheter klubbades redan i april och då bestämde utbildningsstyrelsen att det nya namnet för skolan skulle bli Gustavsbergsskolan. Men nu har kommunen ändrat sig.

Eleverna på de berörda skolorna fick möjlighet att bidra med sina förslag och de tycker att Farstavikens skola är ett utmärkt namn. Det formella beslutet om att byta ut namnet från Gustavsbergsskolan till Farstavikens skola togs vid utbildningsstyrelsens senaste möte.