Tvingas till åtgärder mot mobbning

Salem Barn- och elevombudet, BEO, kräver nu att Salems kommun blir bättre på att hantera kränkande behandling på skolorna.

Bakgrunden är en anmälan från i höstas från en elev på Säbyskolan. Eleven har enligt anmälan mobbats både verbalt och fysiskt.

BEO anser inte att skolan gjort tillräckligt för att utreda och motverka kränkningarna.