tvistar om gammal byggnad

SÄTTRA Hembygdsföreningen i Upplands Väsby och en fastighetsägare ger sig inte om trädgårdsmästarbostaden i Sättra.

De går nu vidare till mark- och miljödomstolen, efter att länsstyrelsen avslagit deras överklagan av beslutet i byggnadsnämnden om att riva bostaden.

De påpekade i sin överklagan till länsstyrelsen att en sakkunnig slagit fast att det skulle innebära stor skada att riva byggnaden, men länsstyrelsen avslog överklagan. Nu hoppas de alltså vinna i mark- och miljödomstolen.