Twitter-spam från kommunens konto

Botkyrka Spam-meddelanden spreds från Botkyrka kommuns twitterkonto förra lördagen. På kommunen har man ingen aning om hur meddelandena kunde spridas från kontot.

– Vi har försäkrat oss om att det inte var någon anställd som gjorde det och vi har nu bytt lösenord. Vi hoppas att det inte ska upprepas, säger Hediye Guzel, informatör på Botkyrka kommun.

Kommunen har också gått ut med information till de anställda som har tillgång till kommunens twitterkonto.