ANNONS

Tyck till om Östberga och Årstafältet

Så här kan den nya idrottshallen se ut.
Så här kan den nya idrottshallen se ut.
2 500 nya bostäder i Östberga och 400 i den västra delen av Årstafältet.
Nu är det dags att tycka till om planerna. Idag, den 7 juni, startar samråden.
Den 12-13 juni blir det öppet hus på Östbergaskolan.
ANNONS

Östberga ska växa ihop med intilliggande stadsdelar och vara del av en sammanhållen stad. Därför föreslås ny bebyggelse i Östberga som kopplas ihop med de nya kvarteren på Årstafältet.

Totalt föreslås 2 500 nya bostäder i Östberga. Fler bostäder möjliggör ökad service och bättre kollektivtrafik. Dessutom ska det satsas på offentliga mötesplatser.  Staden föreslår till exempel utveckling av två nya promenadstråk genom centrum, nya lek- och aktivitetsplatser i Kvarnbacksskogen och en upprustning av Stamparken.

Samtidigt startar samrådet för Årstafältets etapp 3. Den omfattar tre bostadskvarter med 400 lägenheter, en grundskola för 900 elever, två förskolor och en idrottshall.

Samrådsperioden – då du har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen – börjar idag den 7 juni och pågår till den 20 augusti för Årstafältet och 25 augusti för Östberga. Staden kommer att hålla öppet hus i Östbergaskolans matsal den 12 och 13 juni mellan klockan 16-19.