Tyck till om 580 bostäder

ÄLVSJÖ Nu kan du tycka till om den första etappen i kvarteret Kabelverket. Detaljplanen som har tagits fram omfattar 580 lägenheter, områdets huvudgata, ny park och två skolor.

Totalt planeras 1 500 bostäder i området som förutsätter att den stora fabriksbyggnaden rivs. Planförslaget visas på medborgarkontoret i Älvsjö fram till den 29 november. Fram tills dess kan man skicka in synpunkter på förslaget till stadsbyggnadskontoret.