Tyck till om Bolinder strand

Sedan 2001 har Bolinder strand fått 700 nya bostäder.

Nu planeras ytterligare 250 bostäder i området och du har chans att tycka till.

Just nu byggs det ungefär 70 nya bostäder i Bolinder strand. Det blir en fortsättning på de senaste 15 åren då området har fått en rejäl ansiktslyftning.

Sedan 2001 har det byggts nästan 700 bostäder i Bolinder strand- många med sjöutsikt och nära kontakt med Mälaren.

Nu planerar kommunen för ännu fler.

– Det är JM som äger marken och de vill bygga mer. Det vet alla och det ska de få göra, säger Claes Thunblad (S) ordförande kommunstyrelsen.

Nyligen beslutade kommunens planutskott att arbeta vidare med detaljplanen och gå ut på samråd. Fram till 6 april finns det chans att granska planen och komma med synpunkter.

Det nya området består av två delar. Den ena utmed Godsvägen och den andra utmed Birger Dahlerus väg.

Godsvägen ska få ett högre hus på 16 våningar och därefter minskar höjden på husen till åtta respektive sex våningar, mitt på huset finns det möjlighet att bygga upp till nio våningar. I den här delen planeras också en förskola.

– En förskola är något som efterfrågas, säger Claes Thunblad.

Även den andra delen av planen utmed Birger Dahlerus väg får ett högre hus på 16 våningar. I bottenplanet p kvarteret ska det finns möjlighet till affärer och service.

– De två högre husen blir som en helt ny port till Bolinder strand, säger Claes Thunblad.

Men planerna är inte nya. Redan för tre år sedan presenterades förslag på hur Bolinder strand skulle kunna växa. Den gången möttes förslaget av protester.

– Då fanns det många byggnader som skymde sikten för de som redan bodde där. Det var helt enkelt ingen bra plan, säger Claes Thunblad.

Kommunen drog tillbaka planen och hoppas att den nya är bättre förankrad hos dem som redan bor i Bolinder strand.

Samrådet pågår fram till den 6 april.