Tyck till om bygge i Solbergaskogen

SOLBERGA I morgon den 28 november kan man tycka till om förslaget att bygga tre nya bostadshus längs Kristallvägen och Diamantbacken i kanten av Solbergaskogen.

Lamellhusen är tänkta att byggas i fyra våningar och innehålla omkring 60 lägenheter.

Dessutom föreslås två parkeringsgarage med 47 platser under bebyggelsen. Förslaget är kontroversiellt eftersom flera träd, framför allt ek och tall, måste huggas ner. Några äldre tallar och större ekar kommer att försvinna.

Samrådsmötet hålls i Solbergaskolans matsal mellan klockan 18 och 20. Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast den 17 december.