Tyck till om de nya t-baneuppgångarna

Martin Hellgren, projektchef för den utbyggda tunnelbanan.
Martin Hellgren, projektchef för den utbyggda tunnelbanan.
Skånegatan, Tjärhovsplan och Vintertullstorget.

Här är adresserna till de nya tunnelbaneuppgångarna.

Nu får du tycka till om

Lokaltidningen Mitt i kunde redan för ett år sedan berätta var de nya tunnelbaneuppgångarna på Södermalm skulle ligga.

Men nu har landstinget släppt förslaget på de exakta adresserna.

Södermalm planeras att få två nya stationer. Den ena, Sofia, ska få två uppgångar. Den södra uppgången får två entréer på Skånegatan, en i korsningen med Borgmästaregatan och en ner mot Renstiernas gata. Den norra uppgången får två entréer vid Stigbergsparken, varav en vid Tjärhovsplan.

Den andra nya stationen i stadsdelen, Hammarby kanal, planeras med uppgångar på varsin sida om vattnet. Den norra uppgången föreslås ligga vid Vintertullstorget, där Stora Blecktornsparken mynnar i Katarina Bangata. Den södra uppgången kommer att ha sin entré i Hammarby sjöstad, i Lumaparkens södra del.

– För oss är det viktigt att stationerna ska vara lätta att nå för så många som möjligt, att de ligger nära bytespunkter och annan lokaltrafik, säger Martin Hellgren, projektchef för utbygganden av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Nu har du chans att tycka till om den nya tunnelbanan. Måndagen den 19 oktober hålls ett möte för allmänheten på Spårvägsmuseet på Tegelviksgatan. Synpunkter tas även emot genom en digital enkät på landstingets hemsida fram till den 2 november.

Tio nya stationer planeras totalt när den blå linjen växer mot söderort och Nacka, vilket är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid.

Byggstarten är planerad till år 2018 och år 2025 är förhoppningen att trafiken på de nya linjerna ska vara i drift.

”Stationerna ska kunna nås för så många som möjligt Martin Hellgren, projektchef.