Tyck till om din kommun

Sollentuna 1 200 Sollentunabor har blivit slumpvis utvalda att medverka i en undersökning om vad de tycker om kommunen när det till exempel gäller skola, äldreomsorg och skötsel av gator och parker.

Undersökningen skickas ut med posten och görs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av kommunen.