ANNONS

Tyck till om gamla brandstationen

Delar av brandstationen sparas och parken kombineras med skolgård.

Nästa tisdag får man tycka till om skolbygget vid brandstationen i Midsommarkransen.
ANNONS

Chansen att åter tycka till i en omdiskuterad fråga närmar sig. Det handlar om bygget av en F-9-skola för 900 elever i Midsommarkransen. Synpunkterna har varit många fram till det planförslag man nu vill ha synpunkter på. Att skolan ska bli av har det dock aldrig varit några tvivel om från stadens sida.

– Behovet av en skola väger tungt i avvägningen mellan kulturmiljö, park och skola, säger Susanne Arvidsson, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

I planerna vill man spara brandstationens vagnhall som ska bli del av skolan. Däremot vill man riva övriga delar.

– Det ritas på hur man ska kunna utnyttja vagnhallen. I förslaget som ligger nu ska den vara en matsal.

Bland annat har röster höjts för att skapa ett kulturhus av brandstationen i stället för en skola. Staden tänker sig i stället en kombination.

– Utbildningsförvaltningen tittar på möjligheten att man ska kunna hyra ut delar av vagnhallen till föreningar och andra verksamheter, säger Susanne Arvidsson.

En annan springande punkt har varit att skolan innebär ett intrång på parkmark. Staden vill kombinera behovet av park och skolgård.

– Vi vill skapa en ny entré till parken vid Tellusborgsvägen och en ny parkväg som ska kännas allmän, säger Susanne ­Arvidsson.

Samrådsmötet hålls den 25 augusti klockan 17 i brandstationen.

ANNONS

Det ritas på hur man ska kunna utnyttja vagnhallen.