Tyck till om Häggviks framtid

Linbana, sydlig entré eller kanske en skyskrapa? På lördag vill Sollentuna kommun veta vad du tycker ska finnas - eller inte finnas - i framtidens Häggvik.

Häggvik är en av de kommundelar som kommer att växa mest de närmaste åren. Mitt i har berättat om flera större byggplaner – nu senast möjligheten till ett tusental nya bostäder på Maxi-tomten och dess grannfastighet.

Den som vill ha mer information kan besöka Sollentuna kommuns tillfälliga monter i Stinsen mellan klockan 10 och 14 den 30 januari.

Ämnet för dagen är just Häggvik – vad som händer just nu, och vad som ska hända i framtiden.

Tonvikten ligger på den planerade förtätningen i Häggviksområdet.

– Häggviks handelplats står inför en omfattande make over. Den stora skillnaden blir att det kommer att bli bostäder där det idag ”bara” är handel, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Även linbanan, som är tänkt att få sin ändstation i Häggvik, står på agendan. Dessutom kommer Trafikverket och informerar om de stora infrastrukturprojekten Förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

Förutom att informera vill kommunen fånga in åsikter och synpunkter. På ett två gånger två meter stort flygfoto över Häggvik kan besökarna sätta gröna respektive röda klistermärken för att markera vad som är bra eller dåligt i dagens Häggvik. Dessutom finns det en enkät som kan besvaras på plats eller på kommunens hemsida.

– När vi tar ett större grepp är dialogen med de som bor och verkar på platsen viktig, säger Thomas Ardenfors.

Läs mer

Häggvik förtättas med tusentals bostäder:

https://mitti.se/1-400-bostader-kan-byggas-i-haggvik/

Linbanan mellan Häggvik och Väsjön:

https://mitti.se/linbanan-pausas-utreds-for-25-miljoner-till/

https://mitti.se/linbanan-kan-fa-fem-stationer/

http://gamla.mitti.se/300-miljoner-for-tre-kilometer-linbana/