Tyck till om ny vägsträcka

Upplands Väsby I kväll, tisdag, bjuds det in till samråd i Messingen om en ny väg som Trafikverket samt Upplands Väsby och Vallentuna kommuner planerar för.

Just nu utreds två alternativa korridorer, en i nordlig och en i sydlig riktning, för att förbättra förbindelserna, tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan E4 och de båda kommunerna. Tanken är att avlasta väg 268.

– Vi utreder olika alternativ och tittar på miljökonsekvenserna, säger projektledaren Catharina Lindberg.

Under kvällens möte får berörda komma med synpunkter på projektet.