ANNONS

Tyck till om nya entrén till Annedal

Nu har du chansen att tycka till om bygget, som är en av de sista pusselbitarna som för att färdigställa Annedal.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om kvarteret Kabeln som ska knyta ihop Sundbyberg med Annedal.

Nu har även detaljplanen för ett av de viktigaste kvarteren i Annedal tagit ett steg närmare byggstart och ligger ute på samråd fram till den 4 september.

Det gäller den gamla industri­lokalen från 1960-talet i korsningen Tappvägen/Annedalsvägen.

Tanken var först att byggnaden skulle bevaras och byggas om till kontors-, centrum- och skolverksamhet.

Men det visade sig att byggnaden inte var ändamåls­enlig för skola och att efterfrågan på kontor var liten, enligt ­fastighetsägaren Trifam Fastighets AB.

Därför vill bolaget i stället riva hela byggnaden, förutom de två understa våningsplanen med garage, och bygga nytt ovanpå. Garagedäcken ska även fortsättningsvis inhysa boendeparkering, men här ska också studentbostäder och verksamhetslokaler finnas.

Totalt föreslås 285 bostäder, 2 200 kvadratmeter verksamhetsyta och en förskola med åtta avdelningar. Fastigheten ska delas upp på mindre enheter på mellan två och tretton våningar. Fastigheten är ett av de sista kvarteren som ska klubbas igenom för att färdigställa Annedals förvandling från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel.

Byggnaden ligger precis vid det planerade Bullerbytorget och ska fungera som en entré till Annedal för de som kommer från Sundbyberg.

BLACKEBERG Renoveringarna av bland annat broarna på gröna linjen mellan Hässelby strand och Blackeberg pågår för fullt. SL har tidigare informerat om längre restider och tågbyten under sommaren. Men restiden har blivit ännu längre än väntat. Christian Hoffmann, pressinformatör vid SL, hoppas på att det ska flyta bättre under resten av sommaren, men uppmanar resenärerna att gå in på SL:s hemsida för att se den senaste störningsinformationen

ANNONS

Restiderna blev längre än väntat på gröna linjen

Ny lägstalön inom staden

STOCKHOLM Efter valet i höstas kom den nya rödgrönrosa majoriteten överens om att höja de lägsta lönerna inom stadens kvinnodominerade yrken.

Förhandlingarna med fackförbundet Kommunal har nu avslutats och de lägsta lönerna har höjts 900 kronor i snitt. För en anställd över 19 år är den nya lägstalönen 19 000 kronor per månad. Anställda med tjänster som kräver yrkesförberedande utbildning och ett års yrkeserfarenhet tjänar nu minst 21 000 kronor.