Tyck till om nybyggen vid Vårbergstoppen

Byggfeber stundar i Vårberg.
Byggfeber stundar i Vårberg.
Intresserad av hur området vid Vårbergstoppen ska omvandlas? Då gör du klokt i att komma till samrådsmötet på medborgarkontoret i Skärholmen den 23 augusti.

Vid mötet, klockan 17–19, presenteras stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag för området vid Vårbergstoppen. Tanken är att 390 bostäder ska byggas där – 165 ungdomsbostäder, 190 bostadsrätter och 35 radhus. Samtidigt ska en tryggare gatumiljö skapas

Förslaget är en första del i utvecklingen av Vårbergsvägen till en stadslik gata, med lägre fartgräns och bättre förhållanden för fotgängare och cyklister. I bottenvåningarna mot Vårbergsvägen ska det bland annat finnas flexibla lokaler, till butiker, service och dylikt.

Förslaget ställs också ut i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och på medborgarkontoret i Skärholmen den 5 juli–30 augusti. Det finns också stadsbyggnadskontorets webbsida.

På torsdag den 18 augusti tas ärendet upp vid stadsdelsnämndens möte. Förslaget inför det är att förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som yttrande till stadsbyggnadskontoret.