Tyck till om parker på Essingen

STORA ESSINGEN Stora Essingens strandnära parker och stråk ska rustas upp. Under hösten har Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret och Landskapslaget AB tagit fram ett ett programförslag där de särskilt uppmärksammar Broparken och Oxhålsbadet som är i behov av en mer omfattande förnyelse.

Men det finns även behov av mindre åtgärder som förbättrad belysning och gallring av vegetation samt åtgärder för bättre tillgänglighet längs hela strandlinjen.

Stadsdelsförvaltningen vill nu veta vad Kungsholmsborna tycker om förslaget som kan läsas på Stockholms stads hemsida.

Synpunkter kan lämnas intill och med den 11 februari.