Tyck till om parkeringssituationen

Mer plats för grönytor, enhetliga avgifter, tydliga regler, fler cykelparkeringar och bättre infartsparkeringar.

Det är några av de åtgärder som föreslås i den nya parkeringsplanen som Sollentuna kommun tagit fram.

Nu är det allmänhetens tur att tycka till. Fram till den 29 februari har du chans att lämna dina synpunkter. Du kan skicka dina åsikter till kommunen med vanlig post, eller med e-post.