Tyck till om skolbygget

ÄLVSJÖ Fram till den 9 juni kan allmänheten tycka till om den föreslagna utbyggnaden av Kämpetorpsskolan, som ska utökas till en F9-skola med plats för 1 000 elever.

Stockholms stad har tagit fram ett detaljplaneförslag som också består av två idrottshallar, konstgräs på Kämpetorps bollplan och en förskola med sex avdelningar. Planen finns nu utställd på Älvsjö stationsgata.

Ett öppet hus om planerna kommer att hållas i dag tisdag klockan 16.30–19 på medborgarkontoret i Älvsjö.