Tyck till om trafikens framtid

VALLENTUNA Från den 29 oktober till 21 december får invånare i Vallentuna kommun säga sitt om den trafikstrategi som just nu utarbetas i kommunen.

Strategin ska ställa upp mål för hur man vill att trafik och infrastruktur ska utvecklas i Vallentuna. Någonting som, enligt kommunen, behövs i det kraftigt växande Vallentuna. Handlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.