Nu kan du tycka till om Dianaparken

Dianaparken ska få mer grönska och ska bli en levande samlingsplats för Östermalmsborna.
Dianaparken ska få mer grönska och ska bli en levande samlingsplats för Östermalmsborna.
Ett nytt förslag för hur Dianaparken kan komma att se ut har gjorts. Nu kan du ta chansen att diskutera förslaget och möta arkitekten i Hjorthagens medborgarhus den 26 oktober.

Tidigare, i april, bjöd stadsdelsförvaltningen in Östermalmsborna till en dialog i parken. Nu på torsdag den 26 oktober, kan du gå på samrådsmöte i Hjorthagens medborgarhus klockan 10.00 -12.30. Här kommer stadsdelens förslag att presenteras och du får träffa arkitekten som står bakom utformningen av parken. Förhoppningen är att diskutera olika synpunkter på det nya förslaget.

I april uppkom flera idéer från Östermalmsborna. Gungbrädor, klätterställning, karuseller och lekhus efterfrågades. Även fler sittplatser, regn- och solskydd ville man ha, men också säkra grindar.

Utifrån dessa tidigare idéer har stadsdelen nu utformat sitt nya förslag som kortfattat innebär att lekplatsen ska utgöra den största delen av parken. Även en plats för att aktivera vuxna och äldre ska finnas.

Parken ska upplevas som ett rum där man kan samlas och ha möbler med trädgårdskänsla. Den fina utsikten ska förstärkas och blomrabatter ge grönska.

En utställning om det nya förslaget visas i Hjorthagens medborgarhus mellan den 26 oktober-16 november.