ANNONS
Arkivbild.
Arkivbild.

Så tycker äldre om hemtjänst och äldreboende

Nyheter 

Tråkiga aktiviteter men trevlig personal. Många är nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst, men inte på alla punkter.

ANNONS

Det här visar en enkät som Upplands-Bro kommun har skickat ut till alla äldre med hemtjänst och äldreboende i kommunen.

– Det vi kan se när det gäller hemtjänsten är att den sammantagna nöjdheten har ökat, och vi har sett en sådan trend under flera år, säger Eva Folke som är socialchef i Upplands-Bro kommun.

Hon tycker att det finns många saker som utvecklats positivt sedan föregående års undersökning, och även bland de som bor i särskilt boende har nöjdheten ökat.

Men det finns vissa saker som behöver förbättras. Många av de som bor på äldreboende visar ett missnöje med de aktiviteter som erbjuds. Bara hälften av de som svarat på enkäten är nöjda.

– Det är ett av våra fortsatta utvecklingsområden att jobba med på våra boenden. Vi satsar på att fortsätta utveckla aktiviteterna i dialog med brukarna, säger Eva Folke.

Hon berättar att statliga stimulansmedel under 2017 ska användas för att fortsätta stärka bemanningen i boendena, vilket ska få effekt på bland annat aktiviteterna.

Många av de äldre som svarat på enkäten uppger att de lider av någon form av psykisk ohälsa såsom ängslan, oro eller ångest, åtminstone ibland. Enligt Eva Folke är detta något man kontinuerligt jobbar med för att förebygga. Det kan handla om att ha tillgång till sociala aktiviteter både för de med hemtjänst och i äldreboende, men också att bli sedd av personalen.

– Vi jobbar med att man ska kunna delta i förebyggande verksamheter, men det handlar också om att man jobbar med personalkontinuitet så att man lär känna den enskilde och anpassar sina insatser utifrån dem. Att man helt enkelt lyssnar in den enskilde och dess behov.

Allra bäst betyg i enkäten får personalen. 98 procent är oftast eller alltid nöjda med personalens bemötande och känner en stor trygghet med dem. Därtill får maten, lokalerna och mängden utevistelser bra betyg av de som bor på äldreboende.

– Sammantaget ser vi att brukarna är nöjda med sina särskilda boenden. Man tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen, personalen har tid att utföra sitt arbete och tryggheten har ökat, säger Eva Folke.

137 personer har svarat på enkäten om hemtjänsten, vilket är 60 procents svarsgrad. 48 personer har svarat på enkäten om särskilt boende, vilket är 59 procents svarsgrad.

Här kan du ta del av kommunens enkät för Hemtjänst

Här kan du ta del av kommunens enkät för Äldreboenden

ANNONS

Fler nyheter från Stockholm

Brand i Tullinge
Nyheter

Spridningsrisk när flerfamiljshus brann

Kultur

Kalle Assbring vinnare av Fotobokspriset 2017

Nyheter

Kungen impad av arbetet mot våld i Norsborg

Nyheter

Här ska det byggas om för bättre cykeltrafik

Kultur

Berättelsen bakom New Yorkbilderna

Brott

Nya uppgifter om morden i Hallonbergen

ANNONS
ANNONS