Vad tycker du att polisen ska göra i Täby?

Kommunpolis Jan Berlin vill ha in dina önskemål.
Kommunpolis Jan Berlin vill ha in dina önskemål.
Var ska polisen patrullera om kvällarna? Var känner du dig otrygg? Täbypolisen har kommit halvvägs i sina löften från 2017 – nu efterfrågar de invånarnas önskemål inför nästa år.

Nu har invånarna i Täby chansen att påverka var och hur polisen ska synas på stan. Förra gången, under 2016, samlade polisen tillsammans med kommunen in medborgarnas synpunkter som senare låg till grund för medborgarlöftena. Då utlovade polisen och kommunen en ökad synlighet i framförallt Täby centrum och Gribbylunds centrum, samt en bättre belysning på vissa platser i kommunen.

– Löftena utgick från invånarnas upplevda oro, men Täby centrum är ett ovanligt lugnt centrum om man jämför med andra centrum. I Gribbylunds centrum händer det nästan ingenting, säger kommunpolis Jan Berlin.

”I Gribbylunds centrum händer det nästan ingenting”

Jobbar mot främmande ungdomsgäng

Samtidigt säger han att de tagit oron på allvar och satsat på att vara mer synliga.

– Hur stor effekten blivit får enkäten visa, men vi har bland annat jobbat mycket tillsammans med kommunen och centrumägare för att ungdomsgäng från andra kommuner inte ska få fäste här.

Inbrotten oroar

Om det blir aktuellt för nya så kallade ”hot spots”, det vill säga prioriterade områden, är för tidigt att säga men Jan Berlin som följer brottsstatistiken dagligen säger att inget område har stuckit iväg.

– Jag kan tänka mig att inbrotten utgör en stor oro och det tror jag kommer att synas i svaren.

Rika ungdomar knarkar mest

I de förra medborgarlöftena lovade man också att förebygga droganvändningen hos unga. I en färsk rapport från Brå visade det sig att polisen i mångt och mycket fokuserar på fel ungdomar. Det är nämligen vanligare att ungdomar i mer välbärgade kommuner knarkar, men misstänks mer sällan. I Täby uppger tolv procent av pojkarna att de använt droger den senaste månaden, men bara 2,1 procent misstänktes. I områden som Skärholmen är förhållandet mer det motsatta.

– Problemet i kommuner som framförallt Danderyd, men även i Täby, är hemmafesterna. Föräldrarna åker iväg och det blir fester där någon tar med sig droger. Vi får sällan reda på detta om inte festen spårar ur. I västerort använder ungdomarna droger utomhus i högre utsträckning.

Hur gör ni för att förebygga det?

– Det är svårt att komma åt, men får vi uppgifter om att en skola har ett problem så informerar vi ungdomarna så gott vi kan om risker och faror. Kommunen ordnar också föräldrarföreläsningar tillsammans med oss där de får lära sig om vad man ska titta efter om de misstänker att deras barn använder droger.

Här kan du svara på enkäten: Polisens medborgarenkät.