ANNONS

Värmdöbor – så tycker ni om er egen kommun

Så tycker Värmdöborna
Vartannat år görs undersökningen.
Värmdöborna anser sig vara miljömedvetna, har god ekonomi och känner sig trygga, trots oro i samhället. Men de egna politikerna litar de inte på. Det visar årets Medborgarundersökning.
ANNONS

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. 

Exempel på frågor är hur man trivs i sin boendemiljö, vad man tycker om kollektivtrafiken, hur man ser på kulturutbudet, sin egen ekonomi, politik och vilket förtroende man har för bland annat politiker, journalister, poliser och sjukvården.

Lågt förtroende för politiker

Tidigare undersökningar, som gjordes 2011, 2013 och 2015, har visat att Värmdöborna som svarat har större förtroende för kollektivtrafiken än sina egna politiker. Och i år är inget undantag.

Värmdöborna är nöjda med kollektivtrafiken.

49 procent av de svarande uppger att de är ganska intresserade av politik. Endast 6,7 procent är inte alls intresserade. Men förtroendet är lågt.

Endast 11 procent har ganska stort förtroende för sina lokalpolitiker medan 45 procent har ganska litet förtroende och drygt 30 procent har mycket litet förtroende. Ingen har svarat att de har mycket stort förtroende.

ANNONS

Samtidigt har 57 procent ganska stort förtroende för kollektivtrafiken.

Ökad otrygghet efter terrorattacken

En trend som håller i sig, sett över hela länet, är att cirka 90 procent av invånarna i Stockholms län trivs med sitt boende och sitt arbete, har en meningsfull fritid och är nöjd med livet i helhet.

Däremot uppger fler länsinvånare, jämfört med undersökningen som gjordes för två år sedan, att de känner sig otrygga såväl på stan som i sina egna bostadsområden. 

Vid årets undersökning uppger 41 procent att de har upplevt otrygghet i sitt bostadsområde under kvälls- och nattetid.

En av alla betonglejon fullt av blommor efter terrorattacken på Drottninggatan i april. Foto: Anna Z Ek

En orsak som ligger bakom ökad otrygghet är terrordådet i centrala Stockholm den 7 april 2017.

– Medborgarundersökningen genomfördes mellan februari och juni i år. Genom att jämföra svaren som inkom före och efter den 7 april ser vi att terrordådet ökade otryggheten, säger Per Bark, chefsanalytiker på Länsstyrelsen. 

Terrordådet ökade otryggheten

I Värmdö uppger dock 91 procent att de inte upplevt rädsla eller otrygghet i sitt bostadsområde de senaste 12 månaderna.

Miljömedvetna Värmdöbor

Nära 60 procent av de svarande Värmdöborna anser sig vara miljömedvetna.

I samma undersökning uppger 62 procent att de använder bilen flera gånger i veckan och 48 procent skulle inte åka mer kollektivt även om trafiken utökades.

Fakta

Så läggs enkäten upp

  • Vartannat år gör länsstyrelsen, med hjälp av Statistiska centralbyrån, medborgarenkäten Nutid & framtid.
  • Där får invånarna svara på mängder av frågor om sitt vardagsliv, hur de ser på samhällsinstitutioner och vad de har för syn på framtiden.
  • Totalt tillfrågades cirka 18 000 personer mellan 18 och 85 år.
  • 7 500 invånare har svarat på årets undersökning, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent.
Källa: SCB, Länsstyrelsen
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Värmdö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.