Många tyckte till om byggplanerna i Huvudsta

Nya Huvudsta? I alla fall enligt de preliminära planerna.
Nya Huvudsta? I alla fall enligt de preliminära planerna.
Nu är samrådet kring Huvudstas nya bebyggelse över. Ett stort antal berörda tog tillfället i akt att tycka till.
Flera är kritiska till omfattningen och föreslår att flera hus stryks ur planen.

Huvudsta, närmare bestämt de grönbeklädda delarna kring Jonstorpsvägen, ska förtätas. Det är Solna stads plan för området, vilken man presenterade i oktober.

Då gick ärendet ut på samråd och boende och andra berörda har fått tycka till om de två förslag som presenterats.

Det ena förslaget innebar ny bebyggelse i en kvartersstruktur längs med Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen och Storgatan. Enligt förslaget skulle cirka 900 bostäder få plats i och med förtätningen.

Det andra förslaget innebär något mindre bebyggelse, 800 bostäder, i en mer sluten struktur. Här har man tänkt sig att de nya husen ska slingra sig, i meandrar, runt de befintliga husen på Jonstorpsvägen. I förslaget ingår också ett högre hus i 10 våningar i korsningen Storgatan-Alphyddevägen.

Ett stort antal personer har tagit tillfället i akt att skriva till staden. En del är positiva till planerna, men en större del negativa. I alla fall bör vissa delar utgå och en del hus strykas, om man läser yttrandena.

Nu ska samrådsyttrandena gås igenom och bearbetas innan den slutgiltiga detaljplanen presenteras för att gå ut på granskning.

Fakta

Ett axplock av samrådsyttrandena

”Måste bara få ventilera hur jag känner angående era planer. Jag är född och har bott här i hela mitt liv. Jag bodde i gamla Hagalund, var tvungen att flytta när det skulle rivas. Vi som bodde där vill väl att det skulle se annorlunda ut mot vad det blev, lite mer småstadsidyll. Nu vill ni förstöra vårt fina boende. Bygga in oss alla människor i ett ghetto. Jag kallar det inte en ny stadsdel.”

”Bygg på Huvudstafältet istället.”

”Jag tycker inte det känns schysst mot oss boende på Jonstorpsvägen att bygga in oss så totalt som är gjort i de båda förslagen. Tidigare talades det om 600 bostäder och nu är det i ett av förslaget 50 % mer, dvs 900 bostäder.”

”Jag kan inte annat än hålla med om att det bör byggas vid Jonstorpsvägen. Jag är dock lite oroad för att det byggs för tätt och högt.”

”Vill att Jonstorp har en öppen planlösning och förordar därför att förslagen med 800 och 900 lägenheter avslås. De känns bunkeraktiga utan grönska/parkkänsla. Förslaget där lägenheter planeras längs Huvudstaleden är OK då Jonstorps gröna karaktär bevaras.”

”Det här området tål inte mer än maximalt 200 lägenheter till.”

Källa: Solna stad