Tyngdpunkt Farsta: Nu rivs 30 campingstugor

Bild på campingstuga som tömts inför rivning.
Bild på campingstuga som tömts inför rivning.
Bild på campingstuga som tömts inför rivning.
Bild på campingstuga som tömts inför rivning.
Nu börjar rivningen av 30 campingstugor i Karlsvik i Farsta. Som en del av programmet Tyngpunkt Farsta vill staden göra området vid Karlsviks strand mer tillgängligt för allmänheten.

Campingstugeområdet vid Karlsviks strand i Farsta har en historia sedan 1930-talet, och Stockholms stad har sedan länge arrenderat marken till privatpersoner. Men nu står det klassiska campingstugeområdet inför en hel del förändringar. Av 80 stugor ska 30 rivas. Detta är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta där staden vill göra området vid Karlsvik mer tillgängligt för alla.

– Många har upplevt att det här området delvis är privatiserat och inte så tillgängligt. Därför vill vi göra en allmän park och utveckla strandpromenaden som en dela av Farsta stråket, säger Jesper Skiöld, projektledare vid exploateringskontoret.

Blir kvar: 55 stugor

Tillsammans med styrelsen för campingstugeområdet har staden kommit fram till att bevara två tredjedelar av området.

– Det representerar en kulturmiljö och en historia som är ganska unik i Stockholm. Avsikten att kunna bevara en betydande del av området.

17 stugor kommer rivas fram till årsskiftet 2017. En del stugor ska på sikt flyttas och del tillkomma och totalt ska det i slutändan finnas 55 campingstugor. De personer vars arrende sagts upp har fått möjlighet att stanna i två år.

– Vi har haft en dialog med föreningen under många år för hur området kan utvecklas, och vi har hittat en lösning och då kan vi börja utveckla det här området.