Tynningöbarn får båtterminskort

Waxholmsbolaget inför ett båtkort som motsvarar SL:s terminskort på land. Terminskortet ska ge gratis resor för Tynningös skolbarn under vissa dagar och tider på dygnet.

Nu ska skoleleverna på Tynningö få samma rättigheter som barnen som bor på landsbygden på fastlandet när det kommer till att ta sig runt kollektivt. 54 skolbarn som bor på ön berörs. Kortet ska fungera på samma sätt som SL:s terminskort.

– Terminskortet väntas införas så snart som möjligt, säger Lisa Lindkvist, kommunikatör på Waxholmsbolaget.

Men alla är inte enbart positiva. Pernilla Kumlin som bor på ön tillsammans med man och två barn, sex och sju år gamla, är skeptisk:

– Det är väl bra i sig med terminskort till barnen, men om vi fortfarande måste betala för deras resor på fritiden är det inget vidare förslag. Barnen ska kunna ta sig till och från sin egen hemkommun kvällar och helger utan att behöva betala, säger Pernilla Kumlin, och fortsätter:

– Barn som bor på landsbygden på fastlandet har helt andra möjligheter att ta sig runt, säger hon.

Pernilla Kumlin har organiserat sig tillsammans med några andra Tynnigöbor som arbetar för att hitta en annan lösning för öborna att ta sig till och från sin hemkommun, exempelvis genom att införa ett kommunaccesskort.

– Om det här beslutet går igenom tror jag att många kommer att överklaga.

Terminskortet för Tynninös skolbarn kan ses som ett steg på vägen mot ett gemensamt biljettsystem för hela kollektivtrafiken, vilket inkluderar räls, asfalt och vatten. Beslutet väntas klubbas igenom i landstingets trafiknämnd under veckan.

Fakta

Så fungerar SL:s terminskort

Ungdomar under 20 år kan köpa eller få terminskort betalt av kommunen.

Kortet gäller vardagar mellan 04.30 och 19.00, under vårterminen, 1 januari till 14 juni.

En fritidsbiljett fungerar som komplement under de tider och dagar när terminskortet inte är giltigt.

Det kostar 880 kronor.

Källa: SL