På måndag införs rökförbudet – Tyresöborna uppmanas ange rökare

Det borde vara upp till restaurangerna själva att bestämma, tycker Katarina Andersson från Raksta.
Det borde vara upp till restaurangerna själva att bestämma, tycker Katarina Andersson från Raksta.
Snart är det färdigblossat på uteserveringar och en rad andra ställen i Tyresö.
Efter helgen träder den nya lagen om rökförbud i kraft, med angiveri och rökfria gator som konsekvenser.
Men det råder viss förvirring kring vad som egentligen gäller.

Från och med på måndag är det färdigrökt på uteserveringar. Då träder den nya lagen om rökförbud i kraft som också gäller på idrottsplatser, perronger, busskurer och lekplatser. Även vid entréer till butiker, stationer och bibliotek blir det förbjudet att röka och askkoppar som sitter vid entréerna i dag ska plockas bort.

Det innebär att det i Tyresö kan bli gator eller delar av centrum som blir i princip helt rökfria. Kommunen har hört sig för hos länsstyrelsen men hittills inte fått något tydligt svar.

– Syftet med lagen är att man ska kunna gå in i en rökfri lokal utan att utsättas för rök, säger David Engstrand, tobakshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Men hur långt från en entré som förbudet ska gälla har lagstiftaren lämnat till respektive kommun att bedöma. I Tyresö finns inget bestämt avstånd utan det varierar från fall till fall beroende på hur omgivningen ser ut.

”Det finns inga fasta regler i meter eller någon vägledning om ytan som ska vara rökfri, men någonstans en omkrets på mellan 2-4 meter från entrén är det vi diskuterat”, skriver Robert Sirviö, kvalitetsenheten på kommunen, i ett mejlsvar till Mitt i.

Vägen till rökförbud – år för år

Från rökfria flyg till rökfria uteserveringar

1977 – Obligatoriska varningstexter och innehållsdeklarationer införs på tobaksförpackningar.

1988 – SAS inrikesflyg blir rökfria.

1993 – Tobakslag som innehåller rätten till rökfri arbetsmiljö.

1994 – Rökrutor på skolorna förbjuds.

1997 – 18-årsgräns införs för köp av tobak.

1997 – Rökförbud införs på flyg i EU:s medlemsstater.

2000 – Rökförbud införs på X2000-tåg.

2005 – Rökförbud införs på serveringsställen, med undantag för uteserveringar.

2015 – Rökning förbjuds på utomhusperronger i Stockholms tunnelbana.

1 juli 2019 – Rökning förbjuds på uteserveringar, busshållsplatser, idrottsplatser, lekplatser och tågperronger i Sverige. Förbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor och gäller utanför entréer till lokaler som är till för allmänheten, såsom butiker och restauranger.

Allmänheten uppmanas att klaga

Det är sedan upp till butik- och restaurangägare att informera om förbudet och att se till att förbudet följs annars kan det bli böter. Kommunen bedömer att det finns tillräckligt med resurser för att se till att förbudet följs, men allmänheten uppmanas också kontakta kommunen om de ser att gäster tillåts röka.

– Det finns så många krogar och så få inspektörer. Vi måste helt enkelt ha hjälp av allmänheten. Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka, säger Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen till SVT.

Rökning borde få vara kvar

Krusbodabon Helena Krook tycker att uteserveringarna även i fortsättningen ska ha en del där rökning är tillåten.

– Då slipper man gå iväg 100 meter för att ta en cigarett när man sitter och dricker ett glas vin, säger hon.

 

Helena Krook tycker uteserveringar kan få ha kvar rökbord.

Helena Krook tycker uteserveringar kan få ha kvar rökbord.

Katarina Andersson från Raksta är inne på samma spår.

– Jag accepterar förbudet när det gäller offentliga platser som busshållplatser och entréer. Men när det gäller uteserveringar borde det vara upp till restaurangerna att välja själva. Och stackars krögarna, de får mycket jobb med att hålla efter det här.

 

Rökning i siffror

64 fimpar på 100 meter trottoar

7 procent av männen och 7 procent av kvinnorna i Sverige röker dagligen, vilket är en halvering sedan 2006 då 14 procent rökte dagligen.

Flest antal rökare finns i åldersgruppen 45-64 år, där 10 procent uppger att de röker dagligen. 2006 var den siffran 19 procent.

På 1960-talet rökte varannan man, och på 70-talet rökte var tredje kvinna.

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Målet innebär att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025.

63 procent av skräpet i stadsmiljö är fimpar, 80 procent av skräpet är tobaksrelaterat.

På 100 meter trottoar finns det i snitt 64 fimpar.

Källa: SKL, regeringen, Håll Sverige rent, Foklhälsomyndigheten

Fimpar ett problem

Nedskräpning av fimpar är i dag ett stort problem. Men kommunen tror inte att problemet blir värre när askkopparna plockas bort i den rökfria områdena. Men kommunen kommer ändå att genomföra en medborgarenkät för att ta reda på var behovet av askkoppar är som störst.

Så säger lagen

Förbjudet gäller även e-cigaretter

Från 1 juli blir det förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser. Det gäller bland annat lekplatser, busskurer, uteserveringar, perronger och idrottsplatser. Det blir också förbjudet att röka utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till såsom butiker, bibliotek och stationer.

Förbjudet gäller även e-cigaretter.