Tyresö ska få ännu ett naturreservat

telegrafberget
Naturreservat nummer åtta i Tyresö - Telegrafberget
Den andra juni invigdes det senaste naturreservatet i Tyresö, Klövbergets naturreservat. Det är det sjunde i ordningen. Nummer åtta är även det på gång. Telegrafberget ska nämligen också bli naturreservat.

Det är ett 140 hektar stort område som man tittar på. Där finns allt från bergsformationer, som till stor del består av gnejs, till hällmarkstallskog med tallar i raviner som är upp emot 280 år gamla och orörda träskområden.

– Gamla träd har extra höga naturvärden, många andra djur- och växtarter som är beroende av äldre skogsmarker och som inte har avverkats, säger kommunekologen Göran Bardun.

Innan ett beslut om att göra Telegrafberget till naturreservat kan tas ska förslaget ut på samråd, bland annat till boende i närheten av det tänkta naturreservatet.

– Vi arbetar just nu med avgränsningen av reservatet och tar fram förslag till beslut inklusive reservatsbestämmelser och skötselplan, säger Bardun.

Längre fram planerar kommunen även att göra om området Barnsjön-Gammelström till naturreservat.

Här är reservaten där naturen bestämmer

Fakta

Detta är ett naturreservat

  • Naturreservat är ett naturområde som skyddas genom lagstiftning.
  • Bildandet av ett naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden.
  • Området kan vara betydelsefullt för floran och faunan eller vara av intresse ur ett geologiskt perspektiv.
  • De erbjuder inte bara rekreation för människor utan studeras ofta ingående av forskare.
  • Den som är sugen på att besöka ett naturreservat kan gå in på naturkartan.se. Där finns många av naturreservaten utmärkta med en kort beskrivning.
    telegrafbergetskylt
Källa: Wikipedia. Naturkarta.se