”Tyresö är i princip helt övergivet av polisen”

Busåkningen vid Alléplan och Trollbäcken är något som polisen inte har resurser att stoppa. Det menar stationsbefälet och förundersökningsledaren Lars Alvarsjö (bilden).
Busåkningen vid Alléplan och Trollbäcken är något som polisen inte har resurser att stoppa. Det menar stationsbefälet och förundersökningsledaren Lars Alvarsjö (bilden).

Polisen skulle bli mer lokal och kunna allt – men det blev tvärtom. I dag kan det gå en vecka innan ens ett lokalpolispass görs i Tyresö.

Polisen skulle effektiviseras och komma närmare medborgarna. Så lät det när nya polisorganisationen sjösattes för drygt ett år sedan. Men i lokalpolisområde Nacka (tidigare Nacka polismästardistrikt), där Tyresö, Nacka och Värmdö ingår, har det blivit tvärtom. Detta väljer nu stationsbefälet och förundersökningsledaren Lars Alvarsjö, och gruppchefen Magnus Carmelid att berätta om.

– Det har aldrig varit så illa som nu. Narkotikaarbetet i Tyresö ligger helt nere under perioder och inbrottsligorna kan härja helt fritt, säger Lars Alvarsjö.

Han är själv Trollbäckenbo, har arbetat som polis sedan 1988 och ger sin bild utifrån att han känner sig otrygg i kommunen, säger han.

– Vi lider av en resursbrist på alla fronter som vi aldrig sett tidigare, säger han.

Ett aktuellt lokalt problem i Tyresö, som han nämner, är buskörningen i Trollbäcken och Skrubba – ett problem som polisen, trots vissa insatser, tvingats släppa.

– Det finns ingen brottsförebyggande resurs att sätta in, när jag själv frågat, säger Lars Alvarsjö.

Alla närpolistjänster i det gamla polismästardistriktet – de var omkring 25 enligt gruppchefen Magnus Carmelid – har samlokaliserats till Nacka strand i samband med omorganisationen och alla lokalkontor utom Fisksätras har stängt. Närpolistjänsterna har gått in i tre större team i stället, ett för varje kommun.

Specialistkunskap och lokalkunskap har blandats i teamen. Alla skall kunna allt. Men resultaten hittills är inte muntra. Antalet anmälda narkotikabrott i Tyresö har exempelvis minskat med 34 procent, visar siffror som Mitt i Tyresö har begärt ut. Siffror som låter bra statistiskt – men som alla poliser vet betyder något helt annat.

Man kommer inte åt narkotikaproblemen.

Och i Nacka kommun är andelen unga narkotikadebutanter flest i länet.

– Narkotikabruket bland ungdomar riskerar att eskalera säger Lars Alvarsjö.

Det är flyktingkriser och terrorhot, men också gängproblemen i södra Stockholm och andra kommenderingar som slukar kraft, menar Magnus Carmelid. Han hävdar att lokalpolisområdet skulle behöva minst 20 poliser till för att klara uppdraget.

– För att kunna jobba effektivt med ungdomar och narkotikaområdet, så behöver du en bra personkännedom. I princip ingen inom organisationen tror på upplägget, och lönen gör att folk tröttnar.

Bara efter att minimibemanningen inom utryckningen i lokalpolisområdet är klar – sex poliser i tjänst – kan eventuell övertalig personal jobba brottsförebyggande.

– Men det har slutat så mycket folk att vi i princip inte har något folk utöver ingripandeverksamheten, säger Magnus Carmelid.

Lars Alvarsjö menar att det kan gå en vecka utan att ett enda lokalpolispass görs i Tyresö.

– Jag kan inte säga en enda tidigare närpolis i Tyresö som i dag jobbar i området Tyresö, säger Lars Alvarsjö.

Enligt Lars Alvarsjö blir situationen extra allvarlig eftersom socialtjänsten i Tyresö samtidigt är underbemannad och överbelastad med ärenden, menar han.

– Det blir fritt spelrum för narkotikan. Man kan hitta påtända 12- och 13-åringar i dag bara du är ute några minuter en kväll. Det är inte kul att bo i en kommun som polisen i princip övergett.

Marie Hummer, lokalpolischef i Nacka, medger att man närmar sig en lägsta möjlig nivå.

– Vi är inte där riktigt än, men det är faktiskt väldigt slimmat nu, säger hon.

Men hon betonar att en viktig del i hela omorganisationen till ett och samlat polisområde Stockholm Syd är att resurser tillförs de områden, till exempel Botkyrka och Södertälje, som behöver dem mest.

– Det har gjort att jag inte fått ut tillräckligt många poliser på hemmaplan, vilket är beklagligt. Vi har mindre personal än tidigare, och många gamla Nackapoliser upplever att det blivit sämre. Men vi måste göra prioriteringar, säger hon.

Fakta

Färre brott rapporteras i Tyresö

Bruk och innehav av narkotika i Tyresö

1 februari-21 april 2015: 113 anmälningar

1 februari-21 april 2016: 75 anmälningar

Olovlig och grov olovlig körning i Tyresö

1 februari-21 april 2015: 26 anmälningar

1 februari-21 april 2016: 15 anmälningar

Källa: Polisen
Fakta

Här arbetade förut 260 poliser – nu 140

Innan omorganisationen arbetade 260 poliser i Nacka polismästardistrikt. I dagens polisområde arbetar här 140. Grupperna för grova brott och brott i nära relation har centraliserats. Detsamma gäller stations- och arrestpersonalen. Nu sitter dessa grupper och personal i Flemingsberg eller Västberga.

Av de 140 medarbetarna i dag utgår alla från stationen i Nacka strand.

Cirka 70 av dem, varav 45-50 är heltidsanställda, tillhör BF/IGV-enheten (brottsförebyggande/ingripandeverksamhet-gruppen). Då är bortkommenderade poliser inräknade.

BF/IGV-enheten är i sin tur uppdelad i tio grupper, som i sin tur delas upp i tre team, ett för Nacka, ett för Tyresö, ett för Värmdö. Utöver BF/IGV-enheten finns fyra utredningsgrupper som utreder mängdbrott, samt kansli- och receptionspersonal.

Källa: Polisen