Tyresöborna återvinner näst mest på Södertörn

Återvinning av glas.
Tyresöborna lämnade in 63 kilo material per invånare till återvinning 2018.
Tyresöborna är näst bäst på återvinning bland Södertörns kommuner.
Förra året lämnades 63 kilo per invånare in, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Tyresöborna lämnade in omkring 63 kilo material per invånare till återvinning under 2018, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Det gör Tyresö näst bäst bland Södertörns kommuner, tätt efter Salem. Motsvarande siffra för hela landet är 64 kilo.

Siffrorna gäller återvinning av glas, metall, papper, plast och tidningar som lämnats av hushåll i alla FTI:s återvinningsstationer i landet.

Återvann glas och tidningar

Bäst var Tyresöborna på att återvinna glas och tidningar. Kommunens invånare lämnade in en större mängd tidningar per invånare än snittet i landet.

Däremot låg Tyresö något under snittet när det gäller plast, papper, glas och metall, jämfört med övriga landet.

Fakta

Så många kilo material återvanns per invånare 2018

Uppgifterna visar kilovikten av den mängd förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare i kommunen.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.