Så ska Tyresö hålla koll på ensamkommande

Värmdö ansluter sig till länsgemsam plan som ska skydda ensamkommande barn.
Genrebild.
De senaste åren har 256 ensamkommande flyktingbarn försvunnit spårlöst från Stockholms län. Men nu har flera kommuner, däribland Tyresö, antagit en ny samverkansplan för att förhindra att ensamkommande försvinner.

Tyresö ska hjälpa till att förhindra att ensamkommande barn försvinner spårlöst i Stockholms län. Flera kommuner i länet har skrivit på den så kallade samverkansplanen. Den går ut på att förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och myndigheter.

– Samverkansplanen ska vara ett konkret verktyg för alla parter. Till exempel boendepersonal, socialsekreterare, gode män och polisen, så att vi alla vet vad de ska göra. Både för att förhindra försvinnanden och underlätta sökinsats när ett försvinnande inträffat, Eva Tullander, enhetschef för barn- och ungdomsenheten i Tyresö.

Mörkertalet: ”Vi har ingen kunskap”

Sedan januari i år har fem barn försvunnit i Tyresö. Enligt Migrationsverket försvinner barnen i olika steg av asylprocessen: i början av asylprocessen, i samband med avslag på asylansökan, eller på barnens 18-årsdag. Eftersom Migrationsverket ansvarar för de över 18 år kan  Eva Tullande inte svara på exakt hur många som går under jorden.

– Vi har i nuläget ingen kunskap om huruvida 18-åringar kontaktar Migrationsverket och flyttar till deras flyktingförläggningar, eller om de går under jorden och försvinner, säger Eva Tullander.

Om det finns misstankar att ett barn är på väg att försvinna förs det tätare samtal och samarbete med gode män och boendepersonal. Problemet är att det är svårt att upptäcka om ett barn är på väg att gå under jorden, berättar Eva Tullander.

–  Där det brister är just samarbetet med andra större aktörer som till exempel Migrationsverket och polisen. Det är oklart vem som ska göra vad. Vi hoppas nu att samverkansplanen kan vara till hjälp för att få till ett bättre samarbete. ​