ANNONS

Tyresö gick plus med 95 miljoner

ANNONS

Tyresö kommun fick ett mycket högre ekonomiskt överskott än vad som var budgeterat. Resultatet visar ett överskott på 94,8 miljoner kronor, medan det var budgeterat till 26,1 miljoner kronor.

Att överskottet blev så mycket högre beror främst på reavinster från markförsäljningar som tillsammans utgör 52,5 miljoner kronor. En annan förklaring är 39 miljoner kronor högre intäkter från skatter, utjämningssystem och fastighetsavgifter.

Kostnader som blev högre än beräknat, som snöröjning och introduktionsprogram på gymnasiet vägs upp av lägre kostnader då antalet barn och elever i förskola och grundskola blev färre än beräknat.