Tyresö gymnasium får bottenbetyg

Att invånarna i Tyresö är förtjusta i hemkommunen känner många till.

Samtidigt är medborgarnas betyg till skola, förskola och äldreomsorg bara genomsnittliga och betyget till gymnasiet bottenlågt, det lägsta sedan SCB anlitades för att göra medborgarmätningar 2007.

”Länets nöjdaste invånare” står det på en skylt vid infarten till Tyresö.

Det stämmer om man tittar på en mindre undersökning som företaget Svenskt kvalitetsindex genomförde förra hösten med 24 000 personer, varav 86 från Tyresö.

Men när SCB i en nära tre gånger så stor undersökning under samma tid samt våren 2015 mätte nöjdhet, fick Tyresö se sig slaget av såväl Danderyd, Nacka som Täby när det handlar om att rekommendera andra att flytta till den egna kommunen. Och då deltog bara 133 av landets 290 kommuner.

I samma SCB-mätning fick invånarna också svara på vad de tycker om kommunens verksamheter. Det visade sig att Tyresöborna är nöjdare än många andra med den yttre miljön, särskilt sina fritidsanläggningar.

Men när det kommer till förskola, skola, äldreomsorg och stöd till utsatta personer fick kommunen bara genomsnittliga omdömen. Betyget till gymnasiet hamnade till och med en bra bit under snittet bland de deltagande kommunerna, och resultatet är det sämsta sedan kommunen beställde sin första mätning 2007.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) menar att de genomsnittliga betygen till skolan förmodligen kan förklaras med Tyresöbornas höga förväntningar på densamma.

– Vi har gått ut och sagt att vi ska bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige. Vi är på väg dit, men är ännu inte riktigt där, säger han.

Vad gäller gymnasiet menar han att det inte är någon hemlighet att gymnasiet varit på nedgång en längre en tid när det kommer till antalet sökande, men att detta är en trend man nu ska försöka vända.

– I rapporter har vi frågat ungdomarna vad de tycker och då har det kommit fram att det finns ett en känsla att man inte ska gå i Tyresö om man vill plugga hårt och bli framgångsrik. Men nu hoppas vi kunna flytta över de teoretiska delarna till vårt nya kultur- och kunskapscenter när det är byggt. Folk förväntar sig att det ska finnas ett gymnasium.

Fakta

Kommunens betyg i SCB:s medborgarmätning

Tyresö Snittet (133 kommuner)

Förskolan 64 63

Grundskolan 58 56

Gymnasieskolan 48 58

Äldreomsorgen 51 51

Stöd till utsatta personer 47 48

Kultur 60 62

Idrotts- och motionsanläggningar 68 60

Rekommendera andra flytta till den egna kommunen 81 64