ANNONS

Tyresö kommun väljer grön el

ANNONS

Tyresö Kommunen har köptmiljögaranterad el för all elanvändning under 2011 och 2012.

Elen är köpt i form av ursprungsgarantier, vilket visar vilken typ av produktionskälla som använts att producera elen och Tyresö har valt vattenkraft som produktionskälla. Certifikatet innebär att utsläppen koldioxid är 0 gram vilket kan jämföras med utsläppen från fossil produktion som är cirka 320 gram per KWh.