Postnord behöver spara – slutar hämta post på söndagar i Tyresö

Postnord stramat åt tömningen av postlådor i Haninge. På bild, Stefan Dickner.
Postnord stramar åt tömningen av postlådor. Stefan Dickner förklarar varför.
Nu är det snart slut på söndagstömningen av brevlådorna i Stockholms län – så också i Tyresö.
Nästan hälften av postlådorna i Tyresö kommer även att börja tömmas tidigare på vardagarna.

Breven som stockholmarna och Tyresöborna i slutet av veckorna kunnat lägga i ”söndagslådorna” kommer nu börja tas om hand först på måndagen.

Förutom att all söndagstömning upphör den 1 juli, så kommer också en en stor del av brevlådorna i länet att börja tömmas tidigare på dagarna. Oftast handlar det om en timme, men i vissa fall mer än så.

–Vi får ihop det mycket effektivare och kommer att slippa åka förbi samma låda flera gånger, säger Stefan Dickner, Postnords distributionschef i Haninge- och Värmdöområdet där Tyresö ingår.

Stefan Dickner, Postnord.

Stefan Dickner, Postnord.

Antalet brev minskar stadigt

I Tyresö kommer posten att hämtas tidigare vid 35 av 62 brevlådor. De flesta av dem kommer att tömmas klockan 17 i stället för klockan 18.

Anledningen till det dansk-svenska Postnords förändringar är, enligt Stefan Dickner, att antalet skickade brev fortsätter att minska i landet, samtidigt som Postnords kostnader ligger kvar på en oförändrad nivå.

– Vi har ungefär hälften så stor brevmängd i landet i dag som för tio år sedan, säger han.

Postnords hemsida kan man se vilken tid olika postlådor töms. Hemsidan kommer att uppdateras när förändringarna träder i kraft i juli.

Fakta

Krisande Postnord vill höja priset på porto i Sverige

I februari sade Postnords vd Håkan Ericsson, som drivit på för att slopa pristaket på portot i Sverige, till TT att volymen brev i Sverige faller med 13 procent per kvartal.

Totalt landade Postnords rörelseförlust på 855 miljoner kronor 2018, en sjufaldigad förlust jämfört med ett år tidigare då förlusten stannade på 124 miljoner.
I Sverige går verksamheten med vinst. Men i den danska verksamheten är den ekonomiska situationen ansträngd.
I grannlandet, där antalet anställda minskade med 1 400 personer under 2018, ökade Postnords förlust med 22 procent till 1,36 miljarder under 2018.
Postnords justerade rörelseresultat för helåret landade på 129 miljoner kronor, mot 338 miljoner ett år tidigare.
Källa: TT