Tyresö riskerar ett historiskt underskott

Tyresö kommun går mot det första ekonomiska underskottet på 19 år.

Eleverna har blivit fler snabbare än beräknat, och trycket inom äldreomsorgen har ökat kraftigt.

Den politiska ledningen hoppas dock kunna vända den ekonomiska situationen till ett positivt resultat.

– Ja, men däremot kommer vi inte upp till överskottsmålet på 2 procent som vi hade tänkt oss, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tyresös demografiska prognoser inför året var felaktiga.

– Vi har ju en budget baserat på befolkningsökning och på en viss mängd fler barn i förskola och skola. Problemet är att ökningen gått mycket fortare än beräknat. Vi borde ha tagit tak för detta. Det här hände tyvärr även 2014, och händer nu i år igen. Därför tar vi höjd för detta för 2016, säger Fredrik Saweståhl.

I fjol blev Tyresös resultat lägre än föregående år, bara 5,7 miljoner plus. Och nu riskerar man alltså att gå med underskott för första gången på 19 år.

Även inom äldreomsorgen är trycket större än förväntat.

– Det handlar om området funktionsnedsatta. Där fattas platser och vi får i dag köpa in platser, säger Fredrik Saweståhl.

Oppositionsrådet Anita Mattsson (S) är bekymrad över läget och tror att undervisningen i skolorna drabbas.

– Det kan inte vara särskilt svårt att göra korrekta beräkningar av hur många barn som behöver skola. Bygger man hus så måste man räkna med att det också flyttar in folk där, säger hon.

Även om den borgerliga majoriteten nu tar höjd för 2016, så föreslår (S) bland annat 28,5 miljoner mer till skolan för 2016. Man står också fast vid kravet att kommunen själv ska bygga äldreboenden.

– Var fjärde Tyresöbo i behov av äldreboende riskerar att behöva flytta från kommunen om några år, säger Anita Mattsson.

Fredrik Saweståhl medger att man haft alltför trånga ekonomiska ramar.

– Nu har vi i alla fall lärt oss att lägga in en buffert i framtiden. Det är rimligt när en kommun växer. Säger man till exempel 253 elever och det blir 301, så måste det finnas mer pengar i budget för dessa 48 elever.

Fakta

Så ser det ekonomiska läget ut

Kommunverksamhetens nettokostnader beräknas bli 42,5 miljoner kronor högre än budgeterat i år. Följden blir att kommunprognosen pekar på ett resultat på -0,3 miljoner. Det betyder att resultatmålet om 2 procent inte nås.

De största underskotten beräknas uppstå i grundskolan med minus 17 miljoner, gymnasieskolan med 8,7 miljoner och inom individ- och familjeomsorgen, med 8 miljoner.

Källa: Kommunförvaltningen