Tyresö satsar på trafiksäkerhet

Tyresö Flera trafiksäkerhetsåtgärder är på gång i Tyresö kommun. I korsningen Kärrvägen/Vårlöksvägen tas 4-vägsstoppet bort och ett övergångsställe byggs i stället.

Hela korsningen höjs upp för att ge bättre säkerhet för barnens skolväg. Vid Dalskolan anlägger kommunen en gång- och cykelbana och förbättrar belysningen. I korsningen Radiovägen/Bollmoravägen byggs en tillgänglighetsanpassad och hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart.