ANNONS

Tyresö ska göra slut med flera vänorter

Hur avslutar man en relation med någon man inte pratat med på flera år?

Kommunikationen med två av fyra vänorter har runnit ut i sanden och nu har Tyresö kommun tagit på sig den delikata uppgiften att göra slut.
ANNONS

Tyresö kommun har fyra vänorter: Borgå i Finland, Savigny le Temple i Frankrike, Cesis i Lettland och Wejherowo i Polen. En genomgång av kontakterna har dock visat att relationen till både Wejherowo och Borgå har varit vad man kallar ”vilande” – oklart hur länge.

Mette Kjörstad, samordnare för internationella kontakter, har fått politikernas uppdrag att avsluta relationen med den polska och finska vänorten. Då det saknas kontaktpersoner i Wejherowo ska kommunstyrelsens ordförande i den polska staden få ett brev på engelska.

I relationen med Borgå, Tyresös äldsta vänort, har kommunstyrelsen bestämt att man först ska ta reda på hur Borgås ledning ser på ett fortsatt vänförhållande. Gissningsvis är intresset svalt, då den finska kommunen redan är kompis med universitetsstaden Lund.

– Borgå är en sammanslagning av två kommuner och Tyresö var vän med den ena, medan den andra hade Lund som vänort. I direktiven för Borgås vänortssamarbete står att de ska samarbeta med kommuner med universitet och en katedral och då ligger Tyresö i lä, säger Mette Kjörstad.

Men även om Tyresö som kommun nu kapar de officiella banden till två av vänorterna finns det inget som hindrar Tyresös föreningsliv att knyta internationella kontakter.

I år har Tyresö vänortsförening fått ett bidrag på 25 000 kronor för olika kultur- och idrottsutbyten.

Mats Fält, ordförande i föreningen, tycker att det är helt odramatiskt att kommunen avvecklar banden med den polska och finska vänorten.

– Det här med vänorter var ju stort för 10–20 år sedan. Samtidigt är vi i vänortsföreningen mer aktiva än på länge. Vår relation med Cesis i Lettland är inne på en nystart och med Savigny le Temple har vi redan ett omfattande ungdomsutbyte – mycket tack vare fransmännens stora engagemang, säger han.

ANNONS
Fakta

Tillfälliga relationer blir allt vanligare

Trenden i hela Sverige är att allt fler kommuner avvecklar sitt vänortsarbete. I stället söker kommunerna pengar för tillfälliga utvecklingsprojekt.

Tyresö kommun och sydafrikanska Theewaterskloof samarbetar i ett Sida-finansierat projekt om ung företagsamhet.

Tyresö kommun blev vänort med Borgå i Finland 1966, Savigny le Temple i Frankrike 1985, Cesis i Lettland 1991 och Wejherowo i Polen 1993.

Källa: Tyresö kommun

ANNONS