Tyresö ska rösta om äldreomsorgstaxor

Det blir folkomröstning i Tyresö. Invånarna ska då ta ställning till ändringen av äldreavgifterna – en valrörelse som kan kosta upp emot tre miljoner kronor.

Tyresöborna ska gå till valurnorna om några månader. I torsdags beslutade kommunfullmäktige att det blir en folkomröstning om de redan genomförda ändringarna av omsorgstaxorna för äldre och funktionsnedsatta.

– Det är en tydlig seger för de invånare som tydligt tagit ställning mot höjningen, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S).

– Men folkomröstningen var inte den primära angelägenheten för oss, den kommer ju kosta tre miljoner kronor att genomföra. Så det är bedrövligt att Moderaterna väljer det här i stället för att dra tillbaka höjningen.

Socialdemokraterna har sedan ändringen av taxorna arbetat hårt för att de ska justeras tillbaka. Oppositionen samlade in namn, och fick in 4 439 namnunderskrifter, vilket är mer än de tio procent av invånarna som krävdes för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Minst två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige var tvungna att rösta emot förslaget för att det inte skulle bli en folkomröstning. Men Folkpartiet var det enda parti som valde att rösta emot förslaget, övriga alliansparter lade ner sina röster.

– Vi röstade aktivt emot, för det är oppositionen som har drivit frågan om avgifterna – inte folket. Och nu tvingar oppositionen oss till en folkomröstning som är helt onödig, säger Mats Larsson (FP).

Att Moderaterna valde att lägga ner sina röster berodde på att partiet är positivt inställd till folkomröstningar, men inte stödjer oppositionens inställning till att ändringen av taxorna inte behövs.

Det menar Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi följer nu ett nationellt system med taxorna som innebär ett långsiktigt ansvarstagande. Vi får fler äldre i kommunen och taxorna har inte höjts på sju år.

Att oppositionen drivit frågan så här långt tycker Fredrik Saweståhl är beklagligt.

– Jag hade hoppats att vi skulle hitta en annan lösning. En sak jag bekymrar mig över att frågan är så komplex och risken därför även finns för ett lågt valdeltagande.

Fakta

Den nya taxan

Den nya enhetstaxan innebär fasta avgifter, bland annat för trygghetslarmet som kostar 250 kronor. Tidigare ingick det i hemtjänsten.

Enligt en utvärdering av socialförvaltningen har antalet brukare med trygghetslarmet varit det samma såväl innan som efter avgiftsförändringarna.

Källa: Tyresö kommun