ANNONS

Tyresöadvokat får anmärkning

ANNONS

TYRESÖ En advokat från Tyresö har fått en erinran från Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokaten var utsedd till boutredningsman för ett dödsbo. Anmälaren, en av tolv dödsbodelägare, menar att advokaten förhalat skiftet och lämnat en ofullständig utredning.

Nämnden bedömer att advokaten åsidosatt sina plikter genom att inte tillställa samtliga dödsbodel­ägare kopia av fakturan, och på begäran inte lämnat någon skriftlig redogörelse för utfört arbete.