Tyresöbor rasar mot Bollmoras vårdcentraler

Alexis Capelli, Anna-Karin Fjälldén och Fatia Ismail Yamma är alla kritiska till Tyresös vårdcentraler.  – Jag hatar att behöva gå till vårdcentralen i Tyresö. Bara att komma fram på telefon är ett helvete och man måste boka tid via webben. Hur har de tänkt? Det finns blinda och äldre som inte klarar det. Jag är undersköterska och våra patienter vill inte gå dit. Det är katastrof, säger Fatia Ismail Yamma.
Alexis Capelli, Anna-Karin Fjälldén och Fatia Ismail Yamma är alla kritiska till Tyresös vårdcentraler. – Jag hatar att behöva gå till vårdcentralen i Tyresö. Bara att komma fram på telefon är ett helvete och man måste boka tid via webben. Hur har de tänkt? Det finns blinda och äldre som inte klarar det. Jag är undersköterska och våra patienter vill inte gå dit. Det är katastrof, säger Fatia Ismail Yamma.
Stockholmare är överlag nöjda med sina vårdcentraler - men i Tyresö är stämningen en helt annan.

Vårdcentralerna i Bollmora får bottenbetyg, vilket placerar kommunen bland de sämsta i länet.

21 000 stockholmare har i primärvårdsundersökningen Nationell patientenkät svarat på frågor om hur de upplever bland annat tillgänglighet och kontinuitet på vårdcentralerna, samt vilket helhetsintryck de fått.

I Tyresö tog nära 500 personer chansen att svara på frågorna, och resultatet är nedslående:

I Stockholms län uppger åtta av tio invånare att de skulle rekommendera andra att besöka deras vårdcentral. I Tyresö kan bara sju av tio tänka sig att göra detsamma.

En närmare titt på omdömena visar att det är vårdcentralerna i Bollmora som drar ner siffrorna, särskilt Aleris vårdcentral Tyresö som placerar sig bland länets tio sämsta vårdcentraler i samtliga jämförda kategorier.

Hade det inte varit för Trollbäckens vårdcentrals omdömen som är långt bättre än genomsnittet, hade Tyresö kvalat in som länets sämsta vårdcentralskommun.

De dåliga resultaten bekräftas också av landstingets egna tillgänglighetsmätningar. På Bollmora vårdcentral kommer bara 48 procent av patienterna fram på telefon samma dag. Snittet i Sverige är 89 procent.

Att få en icke-akut tid hos en läkare kan hos Aleris i Tyresö, enligt landstingets senaste mätning, dröja upp till sex veckor.

Stefan Söder, verksamhetschef på Aleris, förklarar de usla omdömena med att det helt enkelt är för högt patienttryck, samtidigt som det är svårt att rekrytera läkare.

– Vi har många hyrläkare och det är klart att kontinuiteten blir lidande då. Det tar alldeles för lång tid att få träffa sin ordinarie läkare. Vi behöver ytterligare en vårdcentral, säger han.

Till våren hoppas Stefan Söder att ett nytt arbetssätt med fler sjuksköterskor ska få effekt.

– Många söker ju tid hos läkare för saker som skulle kunna skötas av sköterskor, säger han.

Även på landstingsdrivna Bollmora vårdcentral förklaras vårdeländet med brist på allmänläkare och högt söktryck.

Och man är väl medveten om den usla telefontillgängligheten.

– Den är jättedålig. Vi vet! När folk inte kommer fram första dagen fortsätter de nästa dag och vi kommer aldrig ikapp. Det är uselt, säger Håkan Nilsson, ny verksamhetschef.

Han menar att det fattas vårdcentralskapacitet för tusentals Tyresöbor och avslöjar att Bollmora vårdcentral har tingat 1 000 kvadratmetrar i samma fastighet, i samband med att omdaningen av norra Tyresö centrum startar.

– Då skulle vi ha två enheter, rehab och vårdcentral på lite olika ställen, säger han.

I ett kortare perspektiv håller han tummarna för att tillgängligheten blir bättre redan under året med specialmottagningar för astma- och kol-patienter samt äldre.

– De ska få sina egna tider, medan vi förbättrar och utökar internetbokningstiderna för övriga. Strategin är att minska antalet telefonkontakter, för det är ändå så svårt att komma fram.

Fakta

”LÖSNINGEN INTE EN NY VÅRDCENTRAL”

De styrande landstingspolitikerna känner till bristerna på vårdcentralerna i centrala Tyresö. Det säger Rasmus Jonlund, presschef åt hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Men lösningen just nu är inte en ny vårdcentral, det måste först bli ordning på de vårdcentraler som finns, säger han.

Rasmus Jonlund, presschef för Liberalerna i landstinget, berättar att sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) känner till problemen på vårdcentralerna i centrala Tyresö.

– Det fungerar inte bra. Vi förstår om Tyresöborna är arga och frustrerade för det är vi också, säger han.

Lösningen, enligt Jonlund, är dock inte att i ett första skede öppna en ny landstingsdriven vårdcentral.

– Om en privat vårdgivare vill öppna i Tyresö välkomnar vi naturligtvis det, men som vi ser det handlar det först och främst om att få ordning på de vårdcentraler som finns. Vi har nu en väldigt rättfram dialog med båda de här vårdcentralerna, säger han.

Men Tyresöborna har ju haft problem med olika vårdcentraler under många års tid. Varför händer inget?

– Det är inte så att det inte gjorts saker, men vårdgivarna måste se till att leva upp till våra – och framför allt patienternas – krav på bland annat tillgänglighet och kontinuitet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan bara ligga på och kräva bättring, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M), är av en något annan uppfattning. Han menar att det visst behövs en ny vårdcentral.

– Tyresö växer väldigt snabbt och det här är ett jätteproblem för många Tyresöbor, vilket den här patientenkäten bekräftar. Vi försöker påverka så att landstingsstyrelsen snabbt ska godkänna eventuella nya aktörer, säger han.

Från kommunens sida jobbar man också, enligt Saweståhl, på att ta fram en detaljplan för kontor, service och vårdcentral mitt emot Strandtorget.

– Men det är ju på längre sikt. Det jag tror kan gå snabbare är om Bollmora vårdcentral kan utvidga sin verksamhet där de redan är, säger han.