ANNONS

Allt färre Tyresöbor skuldsatta hos Kronofogden

skuldsatt
Förra året var drygt 1300 personer skuldsatta i kommunen.
Allt färre Tyresöbor har en skuld till Kronofogden. Förra året var drygt 1300 personer skuldsatta i kommunen. Det är mindre än de senaste åren.
ANNONS

Vid årsskiftet hade 1341 Tyresöbor en skuld hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga myndigheten cirka 261 miljoner kronor. 

Det kan låta mycket, men är en minskning jämfört med de senaste två åren. Antalet skuldsatta Tyresöbor har minskat med drygt 100 personer det senaste året och den totala skuldsumman har också sjunkit.

68 000 stockholmare skuldsatta

I snitt hade 3,7 procent av Tyresöborna en skuld hos Kronofogden. 

Tyresö ligger i linje med länssnittet. Vid årsskiftet var 3,7 av stockholmarna också skuldsatta, jämfört med fyra procent året innan.

Totalt hade strax över 68 000 stockholmare i länet en skuld hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga myndigheten nästan 19 miljarder kronor.

Det är en högre siffra än vid årsskiftet 2018/2019.

Trots en högre skuldsumma minskade alltså andelen skuldsatta personer i länet. Det är en trend som pågått sedan 2017.


Så stor del i av dina kommungrannar är skuldsatta

Siffrorna visar hur stor andel av invånarna i din kommun som var skuldsatta vid årsskiftet 2019/2020.

Loading...

ANNONS

Loading…

Källa: Kronofogden


Män mer skuldbenägna

Skillnaderna mellan kommunerna är inte särkilt stor. Botkyrka är den kommun med högst andel skuldsatta i länet och Danderyd den med lägst.

Generellt har män mer skulder än kvinnor.

ANNONS