Tyresöelever påstods ha låg ambitionsnivå

Elever i Tyresö har väldigt låg ambitionsnivå.

Det skriver Internationella Engelska skolans rektor, Steven Battye, på sin profil på yrkes­nätverket Linked in.

Steven Battye, rektor på Engelska skolan i Tyresö, började sin karriär som rektor i Sverige för lite mer än två år sedan – till att börja med på koncernens nystartade skola i Skärholmen.

Sedan i höstas arbetar han på den ännu nyare filialen i Tyresö.

På sin profil på nätverket Linked in beskriver Steven Battye Skärholmenskolan som en multikulturell skola, vars elever talar 36 olika modersmål och kommer från ett socioekonomiskt utsatt område.

Eleverna från Tyresö beskriver han som i huvudsak vita, många av dem med väldigt låga ambitioner (”very low aspirations”).

En Tyresöbo som reagerat på formuleringen skriver till Lokaltidningen Mitt i att han inte tycker att det låter så lockande att sätta sitt barn på skolan, efter att ha läst texten.

När tidningen når Steven Battey och frågar om formuleringen svarar han bara: ”Och?”, och hänvisar till skolkoncernens press­talesman, Jonathan Howell.

När Jonathan Howell en timme senare återkommer i ärendet förklarar han att det hela rör sig om ett kulturellt missförstånd och att Steven Battey nu raderat formuleringen från sin profil på Linked in.

– Han har bara bott i Sverige i lite mer än två år. I andra länder är det inte så kontroversiellt att uttrycka sig på det här sättet, säger Jonathan Howell och understryker att Steven Battey hoppas att ingen tagit illa upp.

Howell menar att Batteys syfte med formuleringen var att visa att han varit rektor på olika typer av skolor med elever med olika demografisk bakgrund – och att han klarar av att ratta dem alla.

– När han skrev att många Tyresöelever hade låg ambitionsnivå menade han att eleverna sätter lägre mål för sig själva än de borde. De saknar tro på sig själva och sina möjligheter och Engelska skolan handlar ju om att hjälpa varje barn att utnyttja sin fulla akademiska potential, säger Jonathan Howell.

Fakta

Målet är 800 elever på Bollmora gårdsväg

Engelska skolan i Tyresö startade i höstas med elever från årskurs 4 till 8.

I dag går strax över 500 elever på skolan, som ligger på Bollmora gårdsväg.

Nästa termin öppnar skolan för elever från 4:an till 9:an.

Enligt presstalespersonen Jonathan Howell är kön till skolan lång och flera årskurser ska få fler klasser.

Målet är att ge plats åt 800 elever.