Min lokala hjälte

Tyresöelever skolkar mest och förlorar studiebidrag

Tyresö Nästan en tredjedel av Tyresös gymnasieelever fick sitt studiebidrag indraget under det gångna läsåret. En siffra på 29,7 procent gör att kommunens elever utmärker sig som de värsta skolkarna i hela landet.

Katastrofsiffran kan jämföras med att strax under 14 procent av eleverna blev av med studiepengen läsåret innan. Alltså inte ens hälften så många.

Bland Stockholmskommunerna är Tyresös elever värst med god marginal. Näst mest har Värmdös elever skolkat.

Där fick 18,8 procent av eleverna sitt bidrag indraget under läsåret 2012/2013.