Tyresöniorna ligger på plats 128 i landet

FÖRTYDLIGANDE I Mitt i Tyresö den 14 maj fanns en artikel om lärare som slår larm om resursbrist på skolorna. I artikeln fanns en otydlig formulering i samband med att tidningen Dagens samhälles ranking ”Mest skola för pengarna” nämndes.

Tyresös elevers prestationer ligger visserligen på plats åtta i landet – om man ser till de förhållandevis små resurser som kommunen lägger på skolan. Tittar man istället enbart på hur många elever som går ut nian och når målen i alla ämnen hamnar Tyresö på plats 128, enligt SKL.

I Dagens samhälles ranking sammanställs hur mycket pengar som läggs på undervisning, andelen lärare med pedagogisk utbildning samt lärartäthet. De variablerna ställs mot elevernas resultat i nationella prov i nian, andelen elever som nått målen i nian, genomsnittligt meritvärde för elever som gått ut nian, andelen elever som börjar studera på högskola tre år efter gymnasiet samt andelen elever som är behöriga till högskolan året de fyller 20 år.